สังคมในปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนอย่างมาก ทั้งวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ได้รับเข้ามา วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการแต่งกายและสื่อบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด คงทำให้หลาย ๆ คนอยู่บ้านกันมากขึ้น และแน่นอนสื่อบันเทิงที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คงจะเป็นซีรีย์เกาหล