ช่วงนี้กระแสซีรีส์วาย กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก ซึ่งเราถือว่านี่เป็นสัญญาณที่ดี เพราะมันทำให้คนรุ่นพ่อแม่ เข้าใจความรักในรูปแบบที่ต่างออกไปจากหญิงชาย ตามจารีตประเพณีได้ ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออก ซีรีส์วายคุณภาพอันดับต้น ๆ ของเอเชีย ซึ่งในเดื…