ซีรีส์เกาหลี ถือเป็นอุตสาหกรรมความบันเทิง ที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ รวมถึงประเทศไทยของเรา ก็ชื่นชอบซีรีส์ที่ผลิตและพัฒนาจากประเทศนี้ด้วย ปกติแล้วคนจะให้ความสำคัญกับซีรีส์วัยรุ่น แนวรักใส ๆ ของเกาหลีเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าจะเอาแบบสามารถดูเพลิ…