บริษัทนาดาว บางกอก ถือเป็นบริษัทโปรดักชั่นชื่อดังของประเทศไทย ที่ผลิตสื่อบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ ออกสู่ตลาดจำนวนมาก แต่ละเรื่องที่ทำโดยนาดาวล้วนได้รับความสนใจ เพราะส่วนใหญ่แล้วงานของบ้านนี้ จะเน้นนำเสนอประเด็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม พร้อมทั้งสอดแทรกแง่คิดในการดำเน…