หลายคนที่มีอายุสัก 20 ปีขึ้นไป หรือเท่ากับผู้เขียน มากกว่าก็ได้คงรู้จักช่อง ITV เป็นอย่างดี (ปัจจุบันเรียกว่าช่อง Thai PBS) ซึ่งเป็นช่องทีวีที่ขึ้นชื่อการนำเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมา ได้รวบรวมผู้ประกาศและผู้สื่อข่าวมากฝีมืออย่าง กิตติ สิงหาปัด, นรากร ติยายน, ฐปณีย์ เอียดศ…