อนิเมะ (anime) คือสื่อบันเทิงที่จะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิคสร้างจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มผลิตอนิเมะมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1917 จนถึงปัจจุบัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ญี่ปุ่นก็ได้สร้างอนเมะขึ้นมามากมาย ทั้งเป็นแบบภาพยนต์และซี่รีย์ และได้มีการนำไปแปลเป็นหลายภาษ…